Joulun ja juhannuksen aikaan pisin varausaika ensisijaisesti!

Varaukset lukitaan kyseisen kuukauden 1. päivä.

Jos esim. juhannukselle useita samanpituisia varauksia, niin suoritetaan arvonta!

Varaukset metron toimistosta tai numeroista:

                                 045 660 03 30   Työsuojeluvaltuutettu
                                 040  801 60 51   Pääluottamusmies
Vetelikön säännöt   alkaen 1.1.2019 
                   

( Säännöt päivitetty 7.12.2018 )

1. Vetelikkö on tarkoitettu jäsenistön ja heidän perheenjäsenten virkistyskäyttöön.

2. Hallitus päättää alueen käytöstä ja valitsee paikalle vuosittain isännän ja vastuuhenkilöt, jotka valvovat alueen käyttöä ja toimintaa siellä.

3. Järjestettäessä yleisiä tilaisuuksia on aina nimettävä vastuuhenkilö joka valvoo ja vastaa tilojen käytöstä.

4. Käytön aikana yksityisille henkilöille kuuluvan omaisuuden katoamisesta ei ammattiosasto vastaa.

5. Mikäli joku tarpeettomasti käytöksellään häiritsee muita alueella olevia tai aiheuttaa ilkivaltaa ja vaurioita kiinteistöille, kalustolle, laitteille tai yksityiselle paikalla olevalle omaisuudelle on asiasta ilmoitettava viipymättä alueen isännälle tai hallituksen jäsenille, korvausmenettelyn ja paikkojen kuntoon saattamiseksi.

6. Lemmikkieläinten omistajien on huolehdittava, etteivät eläimet aiheuta häiriötä muille paikalla oleville. Mikäli koiria on mukana, ne on pidettävä kiinni.

7. Mikäli joku ei noudata sääntöjä, yhdistyksen hallitus päättää mahdollisesta korvausmenettelystä ja alueen käyttöoikeuden rajoittamisesta.

PÄÄRAKENNUS

Kun yhdistys 177 jäsenen varaa päärakennuksen 50/60- vuotis -, läksiäis - tai muihin juhliinsa vuokraa ei peritä.

Eikä myöskään tilaisuuksista, joissa on pelkästään yhdistys 177 jäseniä vähintään 10 henkeä.

Päärakennuksessa on yöpymistilat 6 aikuiselle.

Mökkivuorokausi alkaa ja päättyy kello 15:00

Siivouksesta vastaa vuokraaja, jos tiloja ei ole siivottu peritään vuokraajalta 50€ siivousmaksu!

MÖKIT

Osaston jäsen voi vuokrata vain yhden mökin käyttöönsä. Toisen mökin samanaikaisesta vuokraamisesta hallitus päättää tapauskohtaisesti erikseen.
Sesongin ulkopuolella ei ole rajoitusta. Mökeissä on yöpymistilat 4 aikuiselle.

Mökkivuorokausi alkaa ja päättyy kello 15:00

Siivouksesta vastaa vuokraaja, jos tiloja ei ole siivottu peritään vuokraajalta 50€ siivousmaksu!

Lemmikkieläimet vain Aamuruskoon

Peruutukset varauksien osalta on tehtävä viimeistään 2 (kaksi) vuorokautta ennen vuokrausta, muutoin peritään puolet kyseisestä vuokraushinnasta. Sairaustapauksista johtuvista peruutuksista ei peritä maksua.

SAUNA/SAUNAVUOROT

Tarvittaessa on muistettava, että naisten yhteinen saunavuoro on klo 18.00–19.00 ja miesten yhteinen saunavuoro on klo 19.00–20.00.
Saunavuoron varaus on tehtävä saunan kulmalla olevaan ilmoitustauluun ko. päivänä tunniksi kerrallaan. Tämä koskee myös päärakennuksen vuokranneita.
Päärakennuksen juhliin varanneitten saunomisaika voi olla pidempi, mutta se tulisi rauhoittaa kello 20.00 alkaen.
Varaukset listaan ainoastaan saunomispäivänä.
Saunan varauksen tehneen jäsenen on oltava paikalla, jos saunalla on varausaikana muitakin kuin osaston jäseniä.

Saunan avain on ostettavissa metron toimistosta hintaan 10€.


ASUNTOVAUNUALUEEN SÄÄNNÖT

Vaunualueen vuosimaksu on kalenterivuosimaksu eli maksetaan 1.1. - 31.12 väliseltä ajalta.

Sähkön kulutus peritään vaunukohtaisesti ilmoitettujen lukemien perusteella. Vaunuissa on oltava hyväksyttävät mittarit.

Sähköpistetolpan, saunan ja varaston avaimet saavat kuittausta vastaan metrosta.

Saunan käyttö on maksutonta, (varauslista ja säännöt huomioiden).

Tilapäiset asuntovaunun poissaolot on ilmoitettava päärakennuksen seinällä olevalle ilmoitustaululle.

Asuntovaunupaikan haltija on velvollinen huolehtimaan vaunupaikan yleisestä siisteydestä.

Lemmikkieläinten omistajien on huolehdittava siitä, että ne ovat kiinni ja etteivät ne aiheuta häiriötä muille paikalla oleville.

HALLITUS


VASTUUHENKILÖT

Isäntinä toimivat

Kirsi Helander
Janne Alatalo050 4385 630